โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว

ชื่อโรงเรียน บ้านเสื่องข้าว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เสื่องข้าว
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ seangkhao.sskedu4.go.th