โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)

ชื่อโรงเรียน บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สะพุง
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ chokobec@gmail.com
เว็บไซต์ www.banchokschool.com