โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองปิงโปง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เสื่องข้าว
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ pairoj.7putiya@gmail.com
เว็บไซต์ -