โรงเรียนบ้านตูม

ชื่อโรงเรียน บ้านตูม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ตูม
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ snuntida@windowslive.com
เว็บไซต์ toom-school.com