โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

ชื่อโรงเรียน บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บก
เขต/อำเภอ โนนคูณ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ dindam2012@hotmail.com
เว็บไซต์ http://dsts.ssk.in.th