โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนค้อ
เขต/อำเภอ โนนคูณ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ samkhadon@hotmail.com
เว็บไซต์ -