โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง

ชื่อโรงเรียน บ้านนาม่องนาเมือง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหล่ากวาง
เขต/อำเภอ โนนคูณ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ namong_2522@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://namong22.multiply.com