โรงเรียนบ้านหนองสนม

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองสนม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหล่ากวาง
เขต/อำเภอ โนนคูณ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ siri_lak007@hotmail.com
เว็บไซต์ -