โรงเรียนบ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองกุง
เขต/อำเภอ โนนคูณ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://www.thaischool.in.th/33108043/