โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ชื่อโรงเรียน บ้านโคกสะอาด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองกุง
เขต/อำเภอ โนนคูณ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Mail/Ksa-53@hotmail.com
เว็บไซต์ www.KOK.go.th