โรงเรียนบ้านหมากยาง

ชื่อโรงเรียน บ้านหมากยาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เป๊าะ
เขต/อำเภอ บึงบูรพ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -