โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13)

ชื่อโรงเรียน บ้านหาด(อสพป.13)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เป๊าะ
เขต/อำเภอ บึงบูรพ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ banhadschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -