โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์

ชื่อโรงเรียน อนุบาลบึงบูรพ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงบูรพ์
เขต/อำเภอ บึงบูรพ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ anuban_bb@homail.com
เว็บไซต์ -