โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

ชื่อโรงเรียน บ้านนาทุ่ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ผักไหม
เขต/อำเภอ ห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nathung.ac.th@hotmail.com
เว็บไซต์ nathung.ac.th