โรงเรียนบ้านไฮใหญ่

ชื่อโรงเรียน บ้านไฮใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กล้วยกว้าง
เขต/อำเภอ ห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ haiyaihainoischool@gmail.com
เว็บไซต์ http://haya.osea2.go.th