โรงเรียนบ้านสร้างเรือ

ชื่อโรงเรียน บ้านสร้างเรือ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยทับทัน
เขต/อำเภอ ห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ benyapa2013@gmail.com
เว็บไซต์ www.sangruea.net