โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน

ชื่อโรงเรียน อนุบาลห้วยทับทัน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยทับทัน
เขต/อำเภอ ห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ anubanhuai@hotmail.com
เว็บไซต์ -