โรงเรียนบ้านขะยุง

ชื่อโรงเรียน บ้านขะยุง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ปราสาท
เขต/อำเภอ ห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ khayoong@hotmail.com
เว็บไซต์ khayoong@hotmail.com