โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่

ชื่อโรงเรียน บ้านหอย-โนนดู่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนคูณ
เขต/อำเภอ ยางชุมน้อย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ hoinondu@hotmail.com
เว็บไซต์ -