โรงเรียนบ้านแก้ง

ชื่อโรงเรียน บ้านแก้ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กุดเมืองฮาม
เขต/อำเภอ ยางชุมน้อย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ kangsc_23@hotmail.com
เว็บไซต์ -