โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

ชื่อโรงเรียน บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กุดเมืองฮาม
เขต/อำเภอ ยางชุมน้อย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -