โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน

ชื่อโรงเรียน บ้านค้อเมืองแสน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คอนกาม
เขต/อำเภอ ยางชุมน้อย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ khomuagsan@hotmail.com
เว็บไซต์ http://kms.ssk.in.th