โรงเรียนบ้านคอนกาม

ชื่อโรงเรียน บ้านคอนกาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คอนกาม
เขต/อำเภอ ยางชุมน้อย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nutman0901@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ -