โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

ชื่อโรงเรียน บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงบอน
เขต/อำเภอ ยางชุมน้อย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -