โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

ชื่อโรงเรียน อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ยางชุมน้อย
เขต/อำเภอ ยางชุมน้อย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ ma_kook@hotmail.com
เว็บไซต์ www.ayn.ac.th/