โรงเรียนบ้านแดง

ชื่อโรงเรียน บ้านแดง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนปูน
เขต/อำเภอ ไพรบึง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ bandangschool@gmail.com
เว็บไซต์ -