โรงเรียนบ้านตาเจา

ชื่อโรงเรียน บ้านตาเจา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนปูน
เขต/อำเภอ ไพรบึง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ tajouschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -