โรงเรียนหนองอารีพิทยา

ชื่อโรงเรียน หนองอารีพิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดินแดง
เขต/อำเภอ ไพรบึง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ hydra202@gmail.com
เว็บไซต์ www.nongareepittaya.net