โรงเรียนบ้านดินแดง

ชื่อโรงเรียน บ้านดินแดง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดินแดง
เขต/อำเภอ ไพรบึง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ dindangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -