โรงเรียนบ้านดองดึง

ชื่อโรงเรียน บ้านดองดึง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดินแดง
เขต/อำเภอ ไพรบึง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Lom_53@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -