โรงเรียนบ้านสลักได

ชื่อโรงเรียน บ้านสลักได
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สุขสวัสดิ์
เขต/อำเภอ ไพรบึง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ salakdai@hotmail.com
เว็บไซต์ -