โรงเรียนบ้านคูสี่แจ

ชื่อโรงเรียน บ้านคูสี่แจ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ปราสาทเยอ
เขต/อำเภอ ไพรบึง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ rasami06@yahoo.co.th
เว็บไซต์ www.kusejae.com