โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)

ชื่อโรงเรียน วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ปราสาทเยอ
เขต/อำเภอ ไพรบึง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ praang2010@hotmail.com
เว็บไซต์ -