โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย

ชื่อโรงเรียน บ้านสะเดาน้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สำโรงพลัน
เขต/อำเภอ ไพรบึง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sadoawnoi_2523@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://www.sisaketphp.net/sadaownoi/