โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน

ชื่อโรงเรียน บ้านสำโรงพลัน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สำโรงพลัน
เขต/อำเภอ ไพรบึง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ yotee002@hotmail.com
เว็บไซต์ www.samrongplan.ac.th