โรงเรียนบ้านติ้ว

ชื่อโรงเรียน บ้านติ้ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไพรบึง
เขต/อำเภอ ไพรบึง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ bantiewschool999@gmail.com
เว็บไซต์ http://tiewpribueng.in.th/.