โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร

ชื่อโรงเรียน บ้านคอกหนองไพร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไพรบึง
เขต/อำเภอ ไพรบึง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ koknongprai@hotmail.com
เว็บไซต์ -