โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน

ชื่อโรงเรียน บ้านสวาย-สนวน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไพรบึง
เขต/อำเภอ ไพรบึง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ swai-snuanschool172@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -