โรงเรียนบ้านหว้าน

ชื่อโรงเรียน บ้านหว้าน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สำโรงปราสาท
เขต/อำเภอ ปรางค์กู่
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ banwan2009@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.thaischool.in.th/33105625/