โรงเรียนบ้านหนองคูขาม

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองคูขาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองเชียงทูน
เขต/อำเภอ ปรางค์กู่
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Kruchut1961@gmail.com
เว็บไซต์ -