โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองเชียงทูน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองเชียงทูน
เขต/อำเภอ ปรางค์กู่
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ rabiab_boonchu@hotmail.com
เว็บไซต์ -