โรงเรียนบ้านดอนหลี่

ชื่อโรงเรียน บ้านดอนหลี่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สมอ
เขต/อำเภอ ปรางค์กู่
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Donlee055@hotmail.com
เว็บไซต์ -