โรงเรียนบ้านหนองเพดาน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองเพดาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สมอ
เขต/อำเภอ ปรางค์กู่
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nongpadan@hotmail.com
เว็บไซต์ www.npdschool.com