โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง

ชื่อโรงเรียน บ้านท่าคอยนาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สวาย
เขต/อำเภอ ปรางค์กู่
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ thakoynang@hotmail.com
เว็บไซต์ thakoynang@hotmail.com