โรงเรียนบ้านสวายสนิท

ชื่อโรงเรียน บ้านสวายสนิท
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สวาย
เขต/อำเภอ ปรางค์กู่
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sawaisanit_school@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.sisaketphp.net/sawaisanit