โรงเรียนบ้านเหล็ก

ชื่อโรงเรียน บ้านเหล็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พิมายเหนือ
เขต/อำเภอ ปรางค์กู่
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ ิbanlekschool@gmail.com
เว็บไซต์ -