โรงเรียนบ้านไฮ

ชื่อโรงเรียน บ้านไฮ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พิมายเหนือ
เขต/อำเภอ ปรางค์กู่
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ weepro_triple@hotmail.com
เว็บไซต์ -