โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่

ชื่อโรงเรียน อนุบาลปรางค์กู่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พิมาย
เขต/อำเภอ ปรางค์กู่
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Anubanprangku@gmail.com
เว็บไซต์ www.sisaketphp.net/anubanprangku/admin.php