โรงเรียนบ้านซำตาโตง

ชื่อโรงเรียน บ้านซำตาโตง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พราน
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ peecartoon-2010@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -