โรงเรียนบ้านโนนแฝก

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนแฝก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พราน
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ bannonfakschool@gmail.com
เว็บไซต์ bannonfak.blogspot.com